Programeaza-teNewsletter

Termeni si conditii

Condițiile generale de acces și utilizare (CGAU)

Versiune din: 10.09.2018

Website-ul ”www.tomandiet.ro” are ca scop informarea rapidă şi corectă a tuturor utilizatorilor. Vizionarea şi/sau utilizarea acestui site de către orice persoană este condiţionată de respectarea Condiţiilor Generale de Acces şi Utilizare, precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile, iar acest document te obligă legal. Îți recomandăm să vizitezi această pagină periodic pentru a citi „Condiţiile Generale de Acces şi Utilizare” deoarece acest document poate suferi modificări, actualizări.

Prin accesarea şi utilizarea site-ului www.tomandiet.ro accepţi, implicit şi necondiţionat, prezentele condiţii generale de acces şi utilizare

Informațiile conţinute de acest site sunt generale, având scop informativ şi sunt adresate atât clienţilor Toman Diet cât și tuturor utilizatorilor de internet, precum şi altor persoane interesate.

SC Health Product Supply SRL nu îşi asumă răspunderea pentru acurateţea acestora, dar va depune toate eforturile necesare pentru ca informaţiile conţinute de acest site să fie cât mai corecte şi cât mai actuale.

CGAU reglementează următoarele:
Drepturi de autor și proprietate intelectuală

Conţinutul şi elementele de grafică ale prezentului site, inclusiv – dar fără a se limita la acestea – tot conţinutul format text, precum şi sursele tuturor serviciilor și facilităților prezente şi viitoare, cu excepţia cazului când este menţionat expres un alt proprietar, sursele paginilor/ secţiunilor/minisite-urilor dar şi orice alt material, transmis sub orice formă de/şi către utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere, etc.) aparţin lui SC Health Product Supply SRL, fiind proprietatea acestuia și/sau a partenerilor oficiali.

Reproducerea totală sau parţială, pe hârtie sau digital, a materialelor incluse în site-ul „www.tomandiet.ro” sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate folosinţei strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze legislaţiei în vigoare referitoare la proprietatea intelectuală.

Cererile de utilizare a conţinutului site-ului în orice scop altul decât cel personal pot fi făcute în scris pe adresa din pagina de contact a site-ului.

SC Health Product Supply SRL nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul copiat de pe acest site si publicat pe orice alt website fără acordul administratorului www.tomandiet.ro în prealabil.

Produse, servicii și prețuri

Site-ul „ www.tomandiet.” are ca scop prezentarea generală a unei game variate de informații din domeniul sănătății în scop educațional precum şi promovarea gamei de produse şi de servicii Toman Diet distribuite în România și în alte țări, după caz.

SC Health Product Supply SRL îşi rezervă dreptul de a modifica informaţiile ce figurează în prezentul site, în orice moment, fără notificare prealabilă, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă necondiţionat ca orice informaţie existentă pe site nu este şi nu poate fi considerată drept ofertă concretă de produse sau de servicii venind din partea SC Health Product Supply SRL sau a partenerilor acesteia. Informaţiile postate pe site sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu trebuiesc considerate ca fiind o ofertă contractuală a produselor și serviciilor oferite de SC Health Product Supply SRL sau de partenerii acesteia.

Caracteristicile produselor și serviciilor prezentate pe site-ul www.tomandiet.ro sunt cele existente la momentul redactării sau actualizării diferitelor pagini ale site-ului.

Pentru a evita orice informaţii eronate sau omisiuni şi dacă ești interesat de anumite produse sau servicii oferite de SC Health Product Supply SRL te rugăm să contactezi membrii echipei noastre prin multiplele metode de contact puse la dispozitie în cadrul site-ului.

Politica pentru utilizarea linkurilor

Site-ul nostru web poate conţine reclame şi/sau link-uri hipertext şi/sau link-uri hipermedia care să conducă la site-uri Web şi informaţii elaborate şi administrate de către alte persoane şi organizaţii. Aceste reclame şi link-uri externe sunt furnizate numai în scop de documentare şi de referinţă suplimentară pentru propriul tău interes educativ şi/sau de divertisment, cât şi pentru a-ți facilita navigarea.

Dacă accesezi o legătură către astfel de site-uri, te rugăm să ţii cont de faptul că aceste site-uri au propriile politici de confidenţialitate şi protecţie a datelor cu caracter personal, şi că noi nu ne putem asuma răspunderea în legătură cu aceste site-uri. Te rugăm să verifici aceste politici înainte de a furniza orice date personale pe aceste site-uri.

De asemenea, prezenţa oricărui link extern pe site-ul nostru Web nu ar trebui să fie interpretată ca o garanţie a exactităţii, a relevanţei sau a importanţei informaţiilor disponibile pe respectivele site-uri Web din aceste link-uri.

În mod expres, utilizatorii site-ului înteleg şi acceptă că SC Health Product Supply SRL este absolvită de orice răspundere pentru orice fel de daune directe sau indirecte, indiferent de natura acestora, rezultate din accesarea site-urilor partenere şi/sau din utilizarea serviciilor oferite de acestea.

Deşi vom examina periodic site-ul nostru Web pentru a detecta link-urile defecte sau ieşite din uz, nu putem garanta niciodată valabilitatea vreunui link extern; orice link extern poate fi postat, modificat sau şters în orice moment.

Prezenţa oricărei forme de publicitate pe site-ul nostru Web nu ar trebui să fie interpretată ca o garanţie a calităţii, a relevanţei sau a importanţei produselor, serviciilor sau mărcilor comerciale promovate.

SC Health Product Supply SRL încurajează şi permite realizarea de link-uri, corecte din punct de vedere legal, cu pagina principală şi toate celelalte pagini web ale acestui site. Fiecare link trebuie să conţină o referinţă clară şi explicită asupra website-ului www.tomandiet.ro ; iar fiecare informaţie din website-ul www.tomandiet.ro   trebuie redată în formă nemodificată.

Realizarea de link-uri către sub-pagini ale website-ului www.tomandiet.ro  fără indicarea clară a provenienţei (Deep-Link) este strict interzisă.

SC Health Product Supply SRL îşi rezervă dreptul de a interzice crearea de link-uri pentru anumite persoane, companii, asociaţii, grupuri de persoane şi/sau grupe de companii sau în legătură cu anumite conţinuturi web, pagini sau site-uri web, fără a fi nevoie să indice justificări în acest sens.

Crearea de linkuri directe sau indirecte către website-ul www.tomandiet.ro , care conduc la realizarea unei corelaţii cu informaţii, conţinuturi web, website-uri sau pagini web nepermise din punct de vedere legal, imorale, extremiste din punct de vedere politic, discriminatorii, criminale, scandaloase sau de o natură asemănătoare, este interzisă în orice caz.

SC Health Product Supply SRL nu îşi asumă răspunderea pentru daune sau dezavantaje, de orice fel şi indiferent de baza juridică, care au fost provocate prin crearea de linkuri ce contravin limitărilor prevăzute.

SC Health Product Supply SRL îşi rezervă dreptul de a retrage în orice moment acordul cu privire la crearea de link-uri, fără a fi nevoit să indice justificări în acest sens. SC Health Product Supply SRL îşi rezervă dreptul de a acţiona cu toate mijloacele tehnice şi/sau juridice care îi stau la dispoziţie împotriva încălcării prezentelor prevederi.

Protecția datelor personale

Conform cerinţelor Legii nr. 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, SC Health Product Supply SRL, persoană juridică română, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/558/17.01.2018  CUI: 35201856, având sediul social în Str. Simon Bolivar 11, sector 1, București, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Informaţiile pe care SC Health Product Supply SRL le colectează diferă în funcţie de modul în care folosești site-ul. Este posibil să utilizezi site-ul fără a fi nevoie să ne furnizezi informaţii personale, dar dacă dorești să folosești unele din serviciile pe care le oferim este posibil să îți fie cerute informaţii personale ca: numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa poştală, număr de telefon, etc. Aceste informaţii sunt colectate numai atunci când accepţi voluntar şi în cunoştinţă de cauză transmiterea lor către noi.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor / clienților, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. Prin completarea datelor tale în formularele de contact și/sau de comandă declari că accepți necondiționat ca datele tale personale să fie incluse în baza de date a SC Health Product Supply SRL, și îți dai acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către SC Health Product Supply SRL, afiliații și partenerii acestuia pentru deșfășurarea și/sau derularea de către SC Health Product Supply SRL, afiliații și partenerii acestuia de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, îți dai acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poată fi transferate (cedate) de către SC Health Product Supply SRL Partenerilor săi din țară sau străinătate. Prin citirea prezentelor Termene și Condiții ai luat la cunoștință faptul că îți sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a te adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor tale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodată, ai dreptul de a te opune prelucrării datelor tale personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

În funcţie de datele pe care le furnizezi vei fi contactat prin telefon, poştă sau e-mail.

Refuzul tău determină neutilizarea datelor pe care ni le-ai furnizat. În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare) şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, ai următoarele drepturi privind colectarea şi prelucrarea datelor personale:

– o dată pe an, să ți se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
– să intervii asupra datelor transmise;
– să te opui prelucrării datelor pentru motive intemeiate și legitime legate de situația lor particulară
– să soliciți ștergerea datelor, cu exceptia situațiilor prevăzute de lege

Aceste drepturi pot fi exercitate în mod gratuit prin transmiterea unei cereri datate, semnate și scanate la adresa de e-mail: office.romania@tomandiet.ro

Astfel, SC Health Product Supply SRL poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale. SC Health Product Supply SRL nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.tomandiet.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date. Informațiile pe care ni le furnizezi vor fi utilizate în scopul pentru care le-ai furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încalcarea securității, a legii și a termenilor nostri contractuali. De asemenea, SC Health Product Supply SRL poate furniza datele tale cu caracter personal altor companii cu care se află în relatii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și ca furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare sau alte servicii, mărci auto, asigurători, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre.

Transmiterea datelor personale unor autorităţi sau instituţii de stat se va face numai în cazul în care suntem obligaţi la aceasta conform legislaţiei române în vigoare. Angajaţii SC Health Product Supply SRL, precum şi partenerii acestuia sunt obligaţi să respecte confidenţialitatea datelor tale.

 Protecţia altor informaţii comunicate

Informaţiile cu un caracter non-personal pe care ni le comunici şi care se referă la observaţiile, criticile, sugestiile, preferinţele şi/sau pasiunile tale pot fi utilizate fără restricţii de către SC Health Product Supply SRL exclusiv pentru îmbunătăţirea produselor şi a serviciilor oferite.

 Limitarea răspunderii

Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. SC Health Product Supply SRL nu va putea fi ţinut responsabil pentru daune directe sau indirecte (inclusiv pierderea/alterarea/distrugerea unor date, informaţii sau programe stocate pe computerul tău) şi/sau pentru prejudicii materiale şi/sau financiare, rezultate ca urmare a accesării sau utilizării acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. SC Health Product Supply SRL nu îşi asumă obligaţia şi nu garantează implicit sau expres, pentru conţinutul de pe site.

SC Health Product Supply SRL va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acurateţea informațiilor în site şi va încerca să corecteze erorile şi omisiunile cât mai repede posibil. În mod expres, utilizatorii site-ului înteleg şi acceptă că SC Health Product Supply SRL este absolvită de orice răspundere pentru orice fel de daune directe sau indirecte, indiferent de natura acestora, rezultate din accesarea site-ului www.tomandiet.ro şi/sau din utilizarea serviciilor oferite de acesta sau de celelalte site-uri oficiale ale partenerilor acesteia.

În caz de forţă majoră, SC Health Product Supply SRL şi/sau angajaţii ori reprezentanţii săi, sunt exoneraţi total de răspundere. Cazurile de forţă majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcţionare ale echipamentului tehnic, lipsa funcţionării conexiunii la internet, lipsa funcţionării conexiunilor de telefon, viruşii informatici, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, grevă etc.

Legea aplicabilă
 Prezentele Condiţii Generale de Acces şi Utilizare se supun şi sunt în conformitate cu legislaţia română în vigoare. Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor site-ului şi ale SC Health Product Supply SRL prevăzute în prezentele Condiţii Generale de Acces şi Utilizare, precum şi toate efectele juridice pe care le produc acestea sunt guvernate şi vor fi interpretate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu interpretarea şi/sau aplicarea prezentelor Condiţii Generale va fi soluţionat pe cale amiabilă. În cazul unui litigiu, acesta va fi soluţionat de către Instanţa judecătorească competentă.

SC Health Product Supply SRL îți recomandă să vizitezi această pagină periodic pentru a citi „Condiţiile Generale de Acces şi Utilizare” deoarece acest document te obligă legal. Accesarea şi/sau utilizarea în continuare site-ului www.tomandiet.ro  sau a serviciilor oferite de către acesta reprezintă acceptarea necondiţionată a modificărilor aduse prezentului document.

Politica utilizării fișierelor cookie
 Această pagină web folosește software pentru analizarea utilizării. Prin evaluarea acestor date pot fi obţinute informații importante cu privire la nevoile utilizatorilor. Aceste informaţii contribuie la optimizarea calităţii ofertelor si a experientei de navigare pe site-ul nostru.

Concret, la fiecare accesare sunt salvate în mod nelimitat următoarele date:

– Forma anonimizată a adresei IP a computerului de la care se face accesarea
– Data şi ora accesării sau solicitării
– Denumirea paginii accesate/fişierului accesat
– Pagina de la care a fost accesată respectiva pagină
– Browser-ul folosit de către utilizator, inclusiv versiunea browser-ului
– Sistemul de operare folosit de către utilizator

Aceste informaţii sunt utilizate în scopuri statistice. În acest sens este vorba exclusiv de informaţii care NU permit identificarea persoanei tale. Tu vei rămâne un utilizator anonim.

În acest context sunt utilizate şi aşa-numite cookie-uri. Cookie-urile sunt fişiere-text salvate pe computerul vizitatorului paginii web, permițând astfel recunoaşterea unui utilizator anonim.

Ai în orice moment posibilitatea de a dezactiva cookie-urile acestei pagini web. Te rugăm să ai în vedere că dezactivarea cookie-urilor restrânge funcţionalitatea paginii web.

Te rugăm să ai în vedere de asemenea că acele cookie-uri care sunt indispensabile pentru funcționarea paginii web sunt exceptate de la directiva europeană şi nu pot fi dezactivate. Dacă dezactivezi cookie-urile, în browser-ul tău va fi generat un cookie Opt-Out, astfel încât revocarea ta să poată fi atribuită computerului. Dacă folosești un alt browser, respectiv un alt device pentru accesare, sau dacă ştergi cookie-urile, trebuie să dezactivezi din nou cookie-urile.

Nu vei fi contactat de noi ca urmare a simplei navigări pe acest site. Te vom contacta doar dacă completezi o cerere sau ne trimiţi un e-mail în acest sens.