Programeaza-teNewsletter

Politica de confidențialitate tomandiet.ro

Versiune din: 10.09.2018

Prin completarea datelor mele în formularele de contact și/sau de comandă declar că accept necondiționat ca datele mele personale să fie incluse în baza de date a Harmoninc Lifestyle Consulting SRL, și îmi exprim acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către Harmoninc Lifestyle Consulting SRL, afiliații și partenerii acestuia pentru deșfășurarea și/sau derularea de către Harmoninc Lifestyle Consulting, afiliații și partenerii acestuia de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, îmi exorim acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poată fi transferate (cedate) de către Harmoninc Lifestyle Consulting SRL Partenerilor săi din țară sau străinătate. Prin citirea prezentelor Termeni și Condiții am luat la cunoștință faptul că îmi sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a mă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor tale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodată, sunt informată de Harmonic Lifestyle Consulting  despre dreptul de a se opune prelucrării datelor mele personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

Putem actualiza periodic prezența Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile prestate pentru tine se extind sau se modifică, sau atunci când noi suntem obligați să răspundem noilor modificări legislative. Vom afișa cea mai actuală versiune pe ro.tomandiet.com. Orice modificare notabilă sau în măsura să afecteze utilizarea ro.tomandiet.com de către tine îți va fi comunicată aici și/sau utilizând datele de contact disponibile.

ro.tomandiet.com utilizează fișiere de tip cookie. Mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor poți găsi accesând Politica de cookie.

Informații generale despre Harmonic Lifestyle Consulting SRL//Cine suntem?

Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal este o preocupare importantă pentru Harmonic Lifestyle Consulting SRL, cu sediul în strada Tipografilor 29A, sector 1, Bucuresti, în calitate de operator de date cu caracter personal sau noi.

Acest document are rolul de a te informa în mod adecvat cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, în contextul utilizării site-ului nostru ro.tomandiet.com.

Persoanele vizate și Categorii de date cu caracter personal prelucrate de Harmonic Lifestyle Consulting SRL

Daca ești client al ro.tomandiet.com, Harmonic Lifestyle Consulting SRL  prelucrează datele tale cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, telefon, oraș, link Facebook, vârsta și adresa de e-mail.

Când te inregistrezi pe ro.tomandiet.com, Harmonic Lifestyle Consulting SRL poate prelucra date publice de profil afișate de pe platforma Facebook, respectiv, poze.

Pentru a se finaliza inregistrarea pe ro.tomandiet.com , ți se solicită express completarea tuturor datelor cu caracter personal solicitate mai sus  și astfel vei genera în mod automat un leads. Dacă nu completezi toate câmpurile, nu se finalizează înregistrarea în baza de date ro.tomandiet.com, iar datele generate se șterg în mod automat.

Dacă esti vizitator al ro.tomandiet.com, Harmonic Lifestyle Consulting SRL  nu prelucrează datele tale cu caracter personal pe care le furnizezi în mod direct pe parcursul înregistrarii pe ro.tomandiet.com.

Scopurile și temeiurile prelucrărilor

Scop Temei
Utilizator al ro.tomandiet.com
Desfășurarea relației contractuale dintre tine și ro.tomandiet.com sau furnizarea serviciilor noastre și anume pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, plasate pe ro.tomandiet.com, în vederea contactării pentru a intra în echipa noastra de consultanți. Prelucrarea are la bază contractul încheiat între tine și Harmonic Lifestyle Consulting SRL, definit în totalitate în Termeni și Condiții. Furnizarea datelor tale cu caracter personal este necesară. Lipsa furnizării datelor poate afecta derularea raporturilor contractuale dintre tine și Harmonic Lifestyle Consulting SRL.
Îndeplinirea obligațiilor legale ce revin Harmonic Lifestyle Consulting SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul ro.tomandiet.com, inclusiv obligații fiscale sau de arhivare. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor tale în acest scop este necesară. Lipsa furnizării datelor poate avea drept consecința imposibilitatea Harmonic Lifestyle Consulting SRL de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci imposibilitatea de a oferi serviciile așteptate de tine prin ro.tomandiet.com.
Activități de marketing, respectiv pentru transmiterea comunicărilor comerciale prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanța  (e-mail, sms) referitor la serviciile oferite de Harmonic Lifestyle Consulting SRL  prin intermediul ro.tomandiet.com.

Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază consimțământul tău, dacă ai ales să îl furnizezi.

Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor tale în acest scop nu va avea urmări negative pentru serviciile oferite prin intermediul ro.tomandiet.com

Efectuarea de analize sau raportări interne privind modul de funcționare a ro.tomandiet.com, realizarea de profiluri sau în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe ro.tomandiet.com Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al Harmonic Lifestyle Consulting SRL de a îmbunătăți permanent experiența utilizatorilor pe ro.tomandiet.com  Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru serviciile oferite prin intermediul ro.tomandiet.com .
Apărarea drepturilor și intereselor Operatorului în justiție, respectiv pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri în care suntem implicați. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază apărarea drepturilor și intereselor Operatorului.
Vizitator al  ro.tomandiet.com
Activități de marketing, respectiv pentru transmiterea comunicărilor comerciale prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță  (e-mail, sms) referitor la serviciile oferite de Harmonic Lifestyle Consulting SRL  prin intermediul ro.tomandiet.com .

Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază consimțământul tău, dacă ai ales să îl furnizezi.

Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor tale în acest scop nu va avea urmări negative pentru serviciile oferite prin intermediul ro.tomandiet.com

Îți poți exprima consimțâmantul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea tuturor câmpurilor necesare înregistrării pe site-ul ro.tomandiet.com.

Pentru neînregistrarea datelor tale cu caracter personal poți să nu completezi câmpurile necesare înregistrării pe site-ul ro.tomandiet.com.

Remedierea eventualelor plângeri, reclamații înaintate de tine și îmbunătățirea experienței tale oferite de ro.tomandiet.com

Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al Harmonic Lifestyle Consulting SRL  de a asigura funcționarea corectă a ro.tomandiet.com, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor ro.tomandiet.com, inclusiv prin soluționarea diferitelor întrebări sau reclamații din partea ta.

Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru serviciile oferite prin intermediul ro.tomandiet.com

Persoana de contact al Partenerului Harmonic Lifestyle Consulting SRL
Inițierea sau desfășurarea relației contractuale dintre Harmonic Lifestyle Consulting SRL și Partener. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al  Harmonic Lifestyle Consulting SRL de a iniția și desfăsura relațiile contractuale în contextul oferirii serviciilor pe ro.tomandiet.com. Lipsa furnizării datelor pentru acest scop poate avea urmări negative pentru serviciile oferite prin intermediul ro.tomandiet.com
Apărarea drepturilor și intereselor Operatorului în justitie, respectiv pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri în care suntem implicați. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază apărarea drepturilor și intereselor Operatorului.

 

Durata prelucrării datelor

Harmonic Lifestyle Consulting SRL  prelucrează datele tale  cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare enumerate anterior.

Daca ești client, prelucrăm datele tale pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform politicilor interne ale Harmonic Lifestyle Consulting SRL, pe durata necesară îndeplinirii obligațiilor legale ce revin Harmonic Lifestyle Consulting SRL.

Dacă ești utilizator ro.tomandiet.com  și îți exerciți dreptul de ștergere a contactului de utilizator, prin comunicarea directă către Harmonic Lifestyle Consulting SRL, Harmonic Lifestyle Consulting SRL  va interpreta această acțiune ca opțiune a ta de a se șterge datele aferente contului tău, mai puțin acele date asociate cu o obligație legală a noastră. Dacă alegi să iți ștergi contul de utilizator, nu iți vom mai trimite e-mailuri și/sau mesaje tip sms cu diferite informări. Ștergerea contului nu este un proces automat, necesitând o validare umană.

Dacă iți retragi consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Harmonic Lifestyle Consulting SRL va înceta prelucrarea datelor tale cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Harmonic Lifestyle Consulting SRL  pe baza consimțământului exprimat de către tine înainte de retragerea acestuia.

Dacă ești persoana de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri ai Harmonic Lifestyle Consulting SRL, datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesară pentru încheierea / executarea contractului și ulterior potrivit politicilor interne și obligațiilor legale – de exemplu, cele privind arhivarea.

Dezvaluirea datelor tale cu caracter personal

În vederea realizării scopurilor de prelucrare enumerate anterior, Harmonic Lifestyle Consulting SRL  poate dezvălui datele tale către Parteneri, afiliați, terțe persoane sau entități care sprijină Harmonic Lifestyle Consulting SRL  în oferirea de servicii prin ro.tomandiet.com, precum furnizorii de infrastructură IT sau de servicii de transport și curierat, respectiv către autorități publice, precum în următoarele situații fără a ne limita însă la acestea:

  • Menținerea, personalizarea și îmbunătățirea ro.tomandiet.com și a serviciilor derulate prin intermediul acestuia
  • Administrarea comercială și tehnică a ro.tomandiet.com, de exemplu când intermediem relația dintre tine și un Partener, furnizor de produse pe ro.tomandiet.com
  • Efectuarea de analize asupra datelor în scop de testare tehnică și comercială, analiza de afaceri, monitorizare a tendințelor de utilizare și achiziție, dezvoltarea de măsuri de securitate, autentificarea utilizatorilor etc.
  • Transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile respectării legislației aplicabile
  • Acordarea de premii, coduri de reducere, vouchere etc în urma participării tale la campanii promoționale prin intermediul ro.tomandiet.com
  • Dezvăluirea datelor tale cu caracter personal este prevăzută de lege sau există un interes public în acest sens etc.

Atunci când Partenerii noștri îți prelucrează, în nume propriu, datele tale cu caracter personal prin intermediul nostru, vei avea în vedere politicile de confidențialitate ale acestor Parteneri numiți ca atare de noi. Noi am definit modalitățile acceptate de prelucrare a datelor tale personale la nivel contractual, dar nu avem niciun control asupra prelucrărilor în sine.

Transferul datelor tale cu caracter personal

Datele tale cu caracter personal furnizate către Harmonic Lifestyle Consulting SRL pot fi transferate de noi altor operatori sau persoane împuternicite în condițiile respectării legislației aplicabile, doar pe teritoriul Romaniei și doar către alte state din Spațiul European Extins.

Drepturile tale privind protecția datelor cu caracter personal

Pentru prelucrarea de date personale realizată de noi prin intermediul ro.tomandiet.com, ai dreptul să soliciți accesul la datele tale cu caracter personal, să le rectifici sau să soliciți ștergerea lor sau restricționarea prelucrării, ai dreptul să te opui prelucrării cu respectarea cerințelor legale aplicabile, respectiv ai dreptul la portabilitatea datelor tale cu caracter personal.

Când ai ales să ne oferi consimțământul, ai dreptul să îl retragi în orice moment, fără a afecta în vreun fel prelucrările realizate de Harmonic Lifestyle Consulting SRL  pe baza consimțământului exprimat de tine înainte de a-l retrage.

Ai dreptul de a depune reclamații sau plângeri la ANSPDCP – Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro).

Poți adresa orice alte întrebări sau nelamuriri privind modalitatile de prelucrare a datelor tale cu caracter personal, respectiv îți poți exercita drepturile amintite mai sus la adresa gdpr@tomandiet.ro, Noi monitorizăm respectarea cerințelor legale aplicabile permanent inclusiv prin Responsabilul nostru de protecție a datelor cu caracter personal ce poate fi contactat la DPO_Operator@Operator.com/ro